om oss

Retreat ved pilegrimsleden

Gårdsdrift

SannFredstun

norsk deutsch english

Visjon

  • Villmarkskamp
  • Pilegrimsherberge
  • Retreat
  • Permakultur
  • Produksjon
  • Gårdsbutikk
  • Kurs
  • Meditasjon

Vi, Sandra (fødd 1973) og Manfred (fødd 1967) kom til

Norge i 2009 –

sammen med 3 barn da de var 2, 5 og 8 år,

hund og katt i campingvogn.

Vi hadde verken penger eller jobb, men en sterk tro på at

vi var på riktig vei ---> vår hjertevei!

Manfred er opprinnelig fra Hamburg, Tyskland og jobber

som selvstendig håndverker med fokus på økologisk

bygging siden 1995.

Se også www.traumwerk.no

 

Sandra er fødd i Kiel, har tysk mor og norsk far.

Hun følte en dyp lengsel etter å leve i Norge i hele sitt liv.

Sandra holder kurs og har egen praksis siden 2004.

Se også www.bandihealing.com

 

2011 kjøpte vi en gammel forlatt gård fra 1850

den har stått tomt i 10 år.

Vi vil takke for den gode viljen og hjelpen vi fikk av Stange Kommune!

Nye og "gamle" venner som hjalp til med alt mulig!

Familien som støtter prosessen vår,

selv om de ikke kan forstå hvorfor ønsket vårt om å bo i Norge er så sterkt!

Jo Kjetil, som egentlig ikke ville selge slektsarv,

men likevel ga seg etter ett-års-mas!

TAKK!

Da vi kom til gårdstunet for første gang – fallt vi for stedet med én gang!

Og slik er det enda......

her finnes det en spesiell ro som brer seg ut i kropp og sjel.

Dette må deles synes vi

og slik oppstod vår VISJON om Permakultur og Villmarkscamp.

 

Håper vi sees!